Domotica : alarm

Opmerking: Domotica is geen erkend alarmsysteem.

De verschillende sensoren (uitzicht, temperatuur, helderheid, deuropening ...) laten toe, alarmsignalen te sturen, camera's in gang te zetten en beelden op te nemen (als aanvulling van  een alarmsysteem).

Comfort

Dankzij de verschillende sensoren in uw woning installeren wij een alarmsysteem. Als u het systeem ingesteld heeft, start er een automatische opname van zodra er een beweging geregistreerd wordt. U wordt dan gewaarschuwd van een gebeurtenis die vreemd is aan uw normaal dagelijks leven. Bovendien ontvangt u op uw smartphone een alarm in real time en de gemaakte opname.  

U kunt uw huis dan met een gerust gemoed verlaten.

Automatisering

We creëren voor u scenario´s voor uw alarmsystemen :    

Voorbeeld 1: De verlichting gaat uit wanneer het alarmsysteem aangesloten wordt, en wanneer het geactiveerd wordt, gaat het licht aan en worden de luiken gesloten. 

Voorbeeld 2: Als er een indringer komt, gaan de lichten buitenshuis automatisch aan, worden de luiken gesloten, de videobeelden overgebracht naar uw smartphone ...   

Deze scenario's integreren over het algemeen de andere toepassingsdomeinen: verlichting, verwarming, zwembad...

Energiebesparing

U zult specifieke alarmen kunnen programmeren die u waarchuwen bij gebeurtenissen die uw energieverbruik kunnen verhogen : te hoge temperatuur, (water)lekken, te laag niveau van de olietank, ...      

Veiligheid

Zoals we hierboven uitgelegd hebben, zal u in real time gewaarschuwd worden in geval van inbraak in uw woning gedurende uw afwezigheid, of bij eender welke andere abnormaliteit.

Een domotica-installatie maakt het mogelijk om tijdschema´s te bepalen voor de toegangscodes in functie van de gebruiker (bijvoorbeeld: uw huishoudhulp kan de deur enkel openen op  donderdag tussen 8 u. en 18 u.).

Design

De sensoren (temperatuur, beweging, verlichting,...)  kunnen discreet geïntegreerd worden in één enkel apparaat, zodat ze niet opvallen in uw interieur.