Mentions légales

De verantwoordelijke redacteur van deze website is het bedrijf Spir-It BVBA,  met hoofdzetel in Voie de la Frêneraie  nr. 29, te 1300 Waver. 

U kunt onze website bezoeken, om u te informeren over onze producten en diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie mee te delen. Elke bestelling zal echter aanleiding geven tot de verwerking van persoonsgegevens. Als u beslist om ons te voorzien van persoonlijke informatie, zullen wij uw gegevens behandelen in overeenstemming met de in België geldende wettelijke bepalingen, met name de wet van 8 december 1992, aangepast door de wet van 11 december 1998.

Verantwoordelijke van de behandeling van gegevens

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt worden geregistreerd en behandeld door Spir-IT BVBA, Voie de la Frêneraie nr. 29, te 1300 Waver.

Einddoel van de gegevensverwerking

Antwoorden op vragen die gesteld werden via ons formulier.

De gegevens worden niet langer bewaard dan de periode die nodig is voor de behandeling van uw aanvraag, tenzij u zich niet wenst te abonneren op de informatiedienst. De gegevens die u ons verstrekt, worden niet meegedeeld aan derden.

Toestemming voor het behandelen van uw gegevens 

Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie voor de aangegeven doeleinden behandelen. Als we uw gegevens wensen te behandelen voor directe marketing-doeleinden in het kader van onze informatiedienst, vragen wij u  hiervoor uitdrukkelijk toelating via het selectievakje op het formulier. U kunt op elk gewenst moment deze aanmelding intrekken.

Cookies

Om uw navigatie op onze site te vergemakkelijken en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, maakt de website pro-domotic.com gebruik van cookies.                                                 Een cookie is een klein stukje informatie die door een website opgeslagen wordt op de   internetbrowser van uw computer. Dit cookie kan gerecupereerd worden bij een volgend bezoek op deze site. De meeste cookies werken slechts tijdens de duur van een sessie of bezoek.  Geen enkel cookie bevat informatie die zou kunnen leiden tot telefonische contacten, e-mails of gewone post.   U kunt uw browser ook zodanig configureren, dat hij u waarschuwt telkens wanneer er een "cookie" gecreëerd wordt, of om de registratie ervan te voorkomen. 

Uw rechten

Door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek gericht aan Spir-It BVBA, Voie de la Frêneraie nr. 29 te 1300 Waver, kan de klant, mits justificatie van zijn identiteit (kopie identiteitskaart), kosteloos de mededeling  verkrijgen van de hem betreffende  gegevens. Uw gegevens zullen aan u worden meegedeeld binnen de 45 dagen na ontvangst van uw verzoek.

Indien nodig, kunt u de correctie of verwijdering  verlangen van uw gegevens, die onvolledig, niet relevant of onjuist zijn. 

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze tekst of over de bescherming van uw gegevens, kunt u contact  opnemen met ons via ons on-line contactformulier.