Uw domotica-project

Wij hebben besloten - om onze aanpassingen te vergemakkelijken - uw domotica-installatie te verdelen in 6 toepassingsdomeinen : 

Al deze gebieden kunnen afzonderlijk of in hun geheel gecontroleerd worden, dankzij de  uitwisseling van informatie. Dit maakt de sterkte uit van de domotica. We kunnen in uw domotica-installatie alle   toepassingsdomeinen integreren en domeinen automatiseren die u, a priori, niet compatibel vindt.

Bijvoorbeeld :

  • Wanneer u op vakantie gaat, kunt u met een eenvoudige druk op een knop uw camera's activeren, uw luiken sluiten, de temperatuur van het zwembad verlagen, en uw verwarming instellen op beveiliging tegen vorst.
  • Bij het begin van een film worden de luiken automatisch gesloten om de helderheid in de kamer te optimaliseren.  

Een van de sterke punten van de domotica is ook, dat ze werkt met een geolocatie-parameter. U kunt bijvoorbeeld verlangen dat uw portaal wordt geopend, wanneer u zich nog op een bepaalde afstand van uw woning bevindt.